4 kwietnia - wspomnienie św. Izydora z Sewilli

Patron Internetu, internautów i programistów

Kościół Katolicki już dawno docenił siłę Internetu. Jan Paweł II w orędziu na Światowy Dzień Środków Komunikacji Społecznej w 2002 roku powiedział: Nowy świat cyberprzestrzeni podbudza Kościół do uczestnictwa w tej wspaniałej przygodzie, jaką jest wykorzystanie potencjału nowych technologii w dziele głoszenia Dobrej Nowiny. 

Kościół nigdy nie miał problemu z dostrzeżenem szansy stworzonej przez środki masowego przekazu w 1931 roku tworząc Radio Watykańskie. W 1996 roku Watykan uruchomił stronę www.vatican.va, którą obsługują serwery o imionach trzech archaniołów: Gabriela, Michała i Rafała.

Zdjęcie ukazujące Nastepcę Piotra naciskającego klawisz laptopa obiegło agencje prasowe niemal całego świata. Dla wielu obserwatorów wydarzenie to miało istotne znaczenie. Ponad dwutysiącletni Kościół nie odcina sie od wykorzystania najnowszych osiągnięć techniki. Wręcz przeciwnie. Zdaje sobie sprawę, że wiele osób właśnie za pomocą Internetu szuka Boga i że KOściół nie chcąc pozostać na uboczu, musi ewangelizować także tą drogą.

W 1997 roku Papieska Rada do Spraw Środków Społecznego Przekazu ogłosiła świętego Izydora z Sewilli patronem Internetu, internautów i programistów.

Został on wybrany przez hiszpańskich informatyków, ponieważ ich zdaniem ten żyjący na przełomie VI i VII w. świety stworzył w swych dziełach cos w rodzaju bazy danych, którą można by uznać za dalekiego praprzodka komputera i techniki obliczeniowej.

Głównym i najbardziej znanym dziełem św. Izydora jest "Etymologiarum libri XX seu Origines", czyli rodzaj encyklopedii, zawierającej uporządkowany zbiór wiadomości z różnych dziedzin wiedzy i zycia oraz umiejętności praktycznych. Zdaniem informatyków, dzieło to autor sporządził w sposób zbliżony do dzisiejszej bazy danych. W średniowieczu było to podstawowe źródło wiedzy dla ówczesnych żaków.

Badając zyciorys i dokonania tego świetego, eksperci katalońscy stwierdzili, że zapoczątkował on system myslenia, znany dzisiaj jako "flash" (błysk) w komputerach. Według informatyków, jest to system bardzo nowoczesny, momo że wynaleziony w VI stuleciu. Dzieło świętego odznacza się wielka spójnością: jest pełne, a jego elementy wzajemnie sie uzupełniają - twierdza specjaliści. 

Ale nie tylko ten czynnik jest powodem uznania św. Izydora za patrona komputerów. Eksperci ze Słuzby Obserwacyjnej podkreślili, że był on w czołówce umysłowej swoich czasów i pełnił rolę pomostu kulturalnego między starozytnością a średniowieczem.

Źródło: www.isidorus.net

Wszystkich zainteresowanych osobą św. Izydora z Sewilli zapraszam do odwiedzenia Chrześcijańskiego Portalu św. Izydora z Sewilli pod adresem www.isidorus.net.