Boże Ciało

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wyrasta bezpośrednio ze średniowiecznej pobożności. Ustanowił ją po raz pierwszy dla swojej diecezji biskup Liége w 1246 roku. Jako ogólne święto, Boże Ciało zostało ustanowione bullą papieża Urbana IV z 1264 roku. Od XV wieku w całym kościele prowad…

Czytaj więcej