Boże Ciało

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wyrasta bezpośrednio ze średniowiecznej pobożności. Ustanowił ją po raz pierwszy dla swojej diecezji biskup Liége w 1246 roku. Jako ogólne święto, Boże Ciało zostało ustanowione bullą papieża Urbana IV z 1264 roku. Od XV wieku w całym kościele prowadzone są procesje eucharystyczne, będące jedynym w swoim rodzaju wyznaniem wiary i manifestacją religijną.

W uroczystości Bożego Ciała Kościół w Polsce udaje się w procesji do czterech ołtarzy ustawionych przy codziennych drogach wiernych.

Przy pierwszej stacji Kościół wyznaje wiarę w obecność Chrystusa w Eucharystii, przy drugiej w to, że Chrystus jest chlebem żywym dającym życie wieczne. Trzeciej stacji towarzyszy wyznanie wiary w Eucharystię będącą zadatkiem życia wiecznego. Wierni również proszą o to, by mogli żyć rozsądnie, pobożnie i sprawiedliwie. Czwarta stacja ogłasza, że Eucharystia jest sakramentem jedności Kościoła.

Na podstawie „Leksykonu duchowości katolickiej”