Moduł intencje – cz. 1

W tym artykule przedstawimy czym są intencje w Internetowym Systemie Parafialnym oraz jak wprowadzać intencje mszalne, dodawać i edytować poszczególne msze.

Pod pojęciem intencji w ISP kryją się zarówno intencje mszalne jak i intencje modlitewne, ogólne. Intencje mszalne uzależnione są od ilości mszy świętych w danym dniu i od ilości księży. Wprowadza je administrator strony po wcześniejszym zgłoszeniu intencji księdzu w biurze parafialnym lub za pomocą formularza, o którym więcej w jednym z kolejnych artykułów.
Intencje modlitewne umieszczane są bezpośrednio na stronie po wysłaniu zgłoszenia za pomocą podstawowego, uproszczonego formularza. Więcej o intencjach modlitewnych przeczytacie w tym artykule.

Żeby uzyskać wgląd w intencje mszalne logujemy się do ISP i wybieramy z górnego menu „intencje mszalne”. System domyślnie pokaże na stronie intencje na 7 kolejnych dni, począwszy od dnia dzisiejszego. 

 
Klikając na zielony przycisk „podgląd intencji”, otworzymy nowe okienko, w którym możemy zobaczyć efekt wprowadzonych zmian. Co ważne – na stronie internetowej intencje zawsze wyświetlają się od poniedziałku do niedzieli. 

Pod zieloną linią jest możliwość przełączenia widoku intencji na tydzień poprzedni lub następny, co umożliwia wprowadzanie intencji nawet na kilka tygodni wprzód.

W kalendarzu intencji, przy każdym dniu jest zielony przycisk ze strzałką. Po najechaniu na niego kursorem pokażą się opcje: „dodaj mszę” oraz „edytuj dzień”.
Poniżej znajdują się godziny Mszy Świętych, które będą odprawione danego dnia. Każda Msza ma ustawioną domyślnie jedną wolną intencję, którą uzupełnia się od razu, po kliknięciu kursorem w pole z napisem „Wolna intencja. Kliknij, żeby dodać”. Jeśli chcemy dodać kolejną intencję, klikamy na napis „dodaj intencję”.
Żeby dodać kolejną Mszę Świętą, klikamy na wspomnianą wcześniej zieloną strzałkę i wybieramy „dodaj mszę”. Otworzy się nam okienko, w którym ustawiamy godzinę, wybieramy typ (np. msza pogrzebowa, chrzest, ślub, msza zwykła) oraz możemy dodać własny opis.
Żeby edytować cały dzień, po najechaniu na zieloną strzałkę wybieramy „edytuj dzień” i w okienku dodajemy opis oraz ustawiamy domyślny porządek Mszy Świętych (np. dzień powszedni, święto zniesione lub niedziela).

 

W opisany powyżej sposób edytujemy poszczególne dni. Jeśli chcemy ustawić godziny Mszy Świętych ogólnie, na każdą niedzielę, każdy dzień powszedni lub święto zniesione z góry, według ustalonego harmonogramu, wchodzimy w „informacje” znajdujące się w górnym menu, a potem z menu bocznego wybieramy „intencje mszalne”.
W tym miejscu możemy edytować godziny dodanych wcześniej Mszy, możemy poszczególne usuwać lub dodawać. Naniesione zmiany widoczne są od razu w każdy dzień powszedni, każde święto zniesione i każdą niedzielę.

 

W kolejnym artykule dowiecie się więcej na temat intencji modlitewnych.