Moduł intencje – cz. 2

W poprzednim artykule poznaliście nasz moduł intencji oraz przeczytaliście o intencjach mszalnych. Poniżej znajdziecie kilka informacji o intencjach modlitewnych.

Intencje modlitewne są częścią modułu intencji, zatem są dostępne w każdym pakiecie, natomiast włączane są na indywidualne życzenie.

Na stronie internetowej intencje wyglądają tak, że na górze mamy prosty formularz do wpisywania intencji, a poniżej są wypisane intencje. 

Dodać intencję można również w panelu zarządzania. W tym celu wyszukujemy w menu górnym „intencje modlitewne” i klikamy na zielone pole „dodaj intencję”. Otwiera się okienko, w którym możemy wpisać daną intencję i zaznaczyć, czy ma być aktywna, czy nie. 
Każdą intencję zgłoszoną za pośrednictwem formularza musi zaakceptować administrator. Dopiero po akceptacji wyświetli się ona na stronie internetowej.

Po zalogowaniu się do panelu zarządzania, po wejściu w "intencje modlitewne" mamy spis wszystkich intencji, jakie znajdują się w systemie.

Po lewej stronie możemy wybrać kategorię, z której mają sie wyświetlać intencje. Po prawej mamy spis intencji wraz ze wszystkimi danymi, które zostały przesłane za pośrednictwem formularza. Możemy dodać również intencje ręcznie, klikając "dodaj intencję". Tu również możemy zaznaczyć, czy intencja ma być widoczna, czy nie (zielony ptaszek - intencja aktywna, szary - zdezaktywowana).

Na jednej stronie może być kilka kategorii intencji modlitewnych. Dodajemy je za pomocą zielonego przycisku „dodaj kategorię”. W okienku wpisujemy nazwę i ewentualny opis. Po kliknięciu „dodaj” mamy nową kategorię, którą możemy dodać do menu lub w inne miejsce na stronie, o czym przeczytacie w jednym z kolejnych artykułów. 

Żeby intencje wyświetlały się w sposób pisany powyżej, pole „zamawianie intencji” musi pozostać niezaznaczone. Co się stanie, jak zaznaczymy to pole, dowiecie się w następnym artykule.