Strony i foldery - cz. 1

czyli jak stworzyć menu strony

W poprzednim odcinku naszego kursu pisaliśmy o tym, jak tworzyć galerie zdjęć, natomiast w tym artykule dowiesz się, jak dodawać strony i foldery w menu strony internetowej stworzonej w oparciu o Internetowy System Parafialny.

Po zalogowaniu się do panelu zarządzania i wybraniu w menu górnym pozycji "strony" wyświetli nam się taki widok:


Po lewej strony mamy wyszczególnione rodzaje menu - najczęściej jest to menu boczne, menu górne lub oba rodzaje.
Po prawej stronie znajdują się poszczególne strony i foldery umieszczone w danym menu.

 

Strona czy folder
Czy mamy do czynienia z pojedynczą stroną czy też z folderem możemy poznać po ikonce po lewej stronie nazwy. Kolejno będą to:

folder
folder otwarty
strona
Dodatkowo, po najechaniu kursorem na nazwę folderu i przsunięciu go w prawo, pokaże się napis "rozwiń" - umożliwia nam to odsłonięcie zawartości danego folderu i daje dostep do poszczególnych jego stron.

Dodajemy nową stronę
Żeby dodać nową stronę klikamy na zielony przycisk "dodaj stronę". Otworzy się wówczas nowa strona, której należy przede wszystkim nadać tytuł (i ewentualnie podtytuł), z rozwijanej listy wybrać miejsce, w którym ja umieszczamy (bezpośrednio w menu lub w którymś z istniejących folderów) oraz określić, czy jest to zwykła strona z tekstem czy też łącze do innej strony.

Dodatkowe opcje
Jeśli chcemy do strony dołączyć wcześniej utworzoną galerię, należy pod polem tekstowym zaznaczyć "dołącz galerię". Możemy również utworzyć stronę na hasło, dzięki czemu do jej treści będą mieć dostęp tylko osoby, którym to hasło udostępnimy. W tym celu należy zaznaczyć "treść na hasło". Zaznaczona opcja "aktywna" oznacza, że strona jest aktywna i widoczna w menu strony; "widoczna" - jeśli odznaczymy tę opcję, wtedy strona będzie niewidoczna w menu, za to będzie aktywna i dostępna (np. za pośrednictwem linku). "Zablokowana" - ta opcja pozwala zablokować edycję strony użytkownikom mającym status redaktora.
Strona - łącze 
Zamiast zwykłej strony z tekstem możemy w menu umieścić strone, która przekierowuje nas do zupełnie innej witryny. Jest to rozwiązanie stosowane bardzo często, gdy np. jakaś grupa ma swoją odrębną stronę. Żeby ustawic takie przekierowanie, należy w rozwijanym polu "rodzaj strony" wybrać "łącze".
Mamy dwie opcje - możemy ustawić przekierowanie do zewnętrznej strony, wpisując adres url w odpowiednie pole lub możemy stworzyc link do konkretnej treści z zakresu naszej strony (w zależności od tego, jakie moduły są aktywne) - np. do aktualności (wszystkich, danej kategorii lub pojedynczej aktualności) lub galerii.
Dodajemy nowy folder
Foldery służą do porządkowania elementów menu. Można za ich pomocą grupować strony i foldery, tworząc wielostopniowe menu strony. 
Żeby utworzyc nowy folder należy kliknąć na zielony przycisk "dodaj folder" oraz uzupełnić informacje o nazwie folderu oraz wybrać jego miejsce docelowe (menu górne, boczne lub inny folder).
 
Jeśli chodzi o tworzenie stron i folderów, to tyle - w następnym odcinku naszego kursu dowiecie się, jak edytować strony i foldery.