Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny jest dogmatem wiary ogłoszonym uroczyście 8 grudnia 1854 roku przez papieża Piusa IX bullą Innefabilis Deus.

Dogmat ten głosi, że Maryja od momentu poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez wszystkich ludzi grzechu pierworodnego. Stało się tak z uwagi na Boże plany względem Maryi.

Historia samego dogmatu o Niepokalanym Poczęciu sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy liczni teologowie wskazywali na szczególną rolę Maryi, a Ojcowie Kościoła nazywali ją „czystą”, „bez skazy” oraz „niewinną”. W Kościele zachodnim już w VIII wieku ustanowiono święto Poczęcia Maryi. W 1477 roku papież Sykstus IV ustanowił w Rzymie święto Poczęcia Niepokalanej, które od czasów papieża Piusa V zaczęto obchodzić w całym Kościele.

Ogłoszony w 1854 roku dogmat potwierdziła sama Maryja cztery lata później podczas objawień w Lourdes, gdzie przedstawiła się Bernadecie Soubirous jako „Niepokalane Poczęcie”.

Zgodnie z kanonem 1246 Kodeksu Prawa Kanonicznego w dniu dzisiejszym mamy obowiązek uczestniczyć w Eucharystii, jednak na mocy dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 4 marca 2003 roku Polacy są zwolnieni z tego obowiązku ze względu na fakt, iż 8 grudnia nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Z uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP wiąże się tzw. „Godzina Łaski” przypadająca tego dnia w południe.

Pierwsza „Godzina Łaski” miała miejsce 8 grudnia 1947 roku, kiedy to Maryja objawiła się Pierinie Gilli, pielęgniarce ze szpitala w Montichiare w północnych Włoszech. Zapewniła, że co roku między godziną 12.00 a 13.00 będzie wysłuchiwać naszych próśb, nawet tych zwyczajnych, byleby płynęły z głębi serca:
Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu.