Alleluja

W wielkanocny poranek wyznajemy razem ze świętym Pawłem – Chrystus zmartwychwstał! Tą radosną nowiną chcemy dzielić się również z Wami. Kto wierzy w Chrystusa, choćby i umarł, żyć będzie. Z tą nadzieją składamy Wam i Waszym bliskim wielkanocne życzenia.

Niech Ten, który jest Drogą, umacnia Was swą łaską w codziennym życiu.

Niech Ten, który jest Prawdą, będzie dla Was mocą do odważnego i szczerego świadectwa pośród niepokojów świata.

Niech Ten, który jest Życiem, opromienia każdego z Was radością i pogodą ducha.

Nieście światu to radosne orędzie: „Zmartwychwstał już Chrystus, Pan nasz i nadzieja!”

Alleluja!