Cmentarz Bródzieński

Cmentarz Bródzieński (zwany także Bródnowskim, od nazwy wsi Bródno) funkcjonuje od 20 listopada 1884 roku, kiedy poświęcenia nowej wówczas nekropolii dokonał Wincenty Teofil Popiel.

Mieszkańcom lewobrzeżnej Warszawy cmentarz udostępniono 13 stycznia 1885. Chowano tam głównie na koszt miasta osoby biedne, zmarłe w warszawskich szpitalach. Całkowite otwarcie cmentarza dla wszystkich nastąpiło 14 czerwca 1887. Opłaty pobierane za pochówek były dość niskie i konkurencyjne z innymi cmentarzami, stąd cmentarz Bródnowski zyskał opinię cmentarza dla ubogich, podczas gdy Stare Powązki były uważane za cmentarz dla osób zamożnych.

Na cmentarzu bródzieńskim miejsce wiecznego spoczynku znaleźli między innymi: Roman Dmowski, Mieczysław Fogg, Tony Halik, biskup Aleksander Kakowski, Halina Konopacka oraz Łucja Prus.

Z Zarządem Cmentarza Bródzieńskiego współpracujemy od 2016 roku. Wykonaliśmy stronę cmentarza, którą dziennie odwiedza blisko 200 osób.