Emotikony mają już ponad 30 lat

Emotikona (buźka) to ideogram złożony ze znaków występujących w tekście. Wyraża nastrój użytkowników Internetu. Emotikony nawiązują swoją formą do najstarszego rodzaju pisma – ideograficznego, opartego na graficznych znakach reprezentujących jednostki znaczeniowe języka.

Pierwsza emotikona :-) użyta została 30 marca 1881 roku w satyrycznym magazynie „Puck”, w którym zaproponowano kilka pomysłów na wyrażenie emocji za pomocą znaków typograficznych.

W 1982 roku profesor Scott Fahlman z Carnegie Mallon University zaproponował, by używać znaku :-) dla wyrażenia emocjonalnego znaczenia tekstu. Zauważył on, że w komunikacji online brakuje sposobu wyrażania pozawerbalnych informacji, które w bezpośredniej rozmowie przekazywane są za pomocą gestów, mimiki i intonacji. Fahlman zainspirował się żółtą buźką (The Smiley) autorstwa Harveya Bella z 1963 roku, która biła wówczas rekordy popularności.

Dzięki prostej konwencji emotikony opanowały cały świat. Są niezależne od języka, a co za tym idzie – zrozumiałe dla każdego użytkownika Internetu.

Obecnie istnieje wiele wariantów emotikon wyrażających ten sam stan emocjonalny – mogą występować „z noskiem” lub w wersji skróconej – bez niego, zamiast dwukropka na początku może być średnik lub litera „x” a zamiast nawiasu okrągłego – kwadratowy.

Dzisiejsze edytory tekstu oraz komunikatory często zamieniają znaki na gotową grafikę, co według niektórych użytkowników niszczy pierwotną ideę emotikony.

Fakt, że po dziś dzień używa się emotikon do komunikacji online dowodzi, że pomysł profesora Fahlmana był strzałem w dziesiątkę.