Jak napisać tekst na stronę WWW

Na parafialnej stronie internetowej najczęściej publikujemy dwa rodzaje wiadomości – ogłoszenia oraz sprawozdania z wydarzeń, które się odbyły i których autor był świadkiem lub w nich uczestniczył. Teksty te bardzo często można porównać do reportażu, bardzo popularnego i wdzięcznego gatunku dziennikarskiego.

Jaki powinien być dobry reportaż?

Przede wszystkim musi być wiarygodny dla odbiorcy, obiektywny i rzetelny. Autor powinien przedstawić rzeczywiste wydarzenia oraz okoliczności im towarzyszące. Reportaż powinien zachować charakter dokumentu, czyli opierać się na sprawdzonych faktach oraz relacjach uczestników i naocznych świadków, a jego autentyczność potwierdzona datami, imionami osób, nazwami miejsc.

Żeby uatrakcyjnić formę można do reportażu wplatać cytaty, pojedyncze wypowiedzi bądź całe dialogi, opisy czy wspomnienia. Język nie musi być formalny, ale powinien przede wszystkim być poprawny i adekwatny do podjętego tematu, ponadto żywy, obrazowy, bogaty i barwny.

Reportaż budują cztery elementy:

Wstęp – w którym następuje wprowadzenie odbiorcy w opisywane wydarzenia oraz przybliżenie sylwetek bohaterów;

Zawiązanie – gdzie opisany zostaje rozwój wydarzeń, przedstawienie faktów, które doprowadziły do zaistniałej sytuacji oraz prezentacja różnych punktów widzenia;

Rozwiązanie – autor przedstawia okoliczności i sposób zakończenia wydarzenia;

Zakończenie – zawiera uwagi i spostrzeżenia autora, może mieć formę pytań do czytelników.

Pisząc reportaż najpierw trzeba określić temat, następnie zebrać informacje o wydarzeniu. Kolejną ważną sprawą jest wybór formy – trzeba zdecydować, na jaki aspekt położymy nacisk i w jakiej formie przedstawić czytelnikowi wydarzenie, w którym autor brał udział.

Punktem wyjścia niech będzie ogólny zarys sytuacji, następnie przedstawienie rozwoju wydarzeń w czasie oraz dołączenie wypowiedzi uczestników i świadków oraz ich opinie. Autor jednak powinien pozostać neutralny i nie oceniać postaw innych – to jest zadanie dla czytelników. W zakończeniu można przedstawić swoje spostrzeżenia, natomiast pamiętać należy o zachowaniu obiektywizmu.

Kolejnym etapem jest redakcja tekstu pod względem stylistycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym.

Tekst gotowy – teraz można go opublikować i cieszyć się, jeśli wzbudzi zainteresowanie czytelników.