Komunikacja poprzez "Zgłoszenia"

W trosce o użytkowników ISP 3.0 oraz w celu skuteczniejszego rozwoju aplikacji i ewentualnego usuwania błędów stworzyliśmy moduł "Zgłoszenia".

Dzięki niemu można przesłać informację o błędzie w działaniu strony bądź aplikacji oraz zaproponować zmianę w systemie.
Korzystając z modułu można także zadać pytanie dotyczące obsługi aplikacji. Do odpowiedzi można zajrzeć w każdej chwili.

Mamy nadzieję, że nowy moduł ułatwi użytkownikom komunikację z naszym działem technicznym.