Parafia na Ujeścisku - nowa grafika

Wdrożyliśmy ISP 2.0 na stronie http://www.parafiapio.pl/ oraz zmieniliśmy dotychczasową szatę graficzną.