Zasady typografii na stronie internetowej

Przedstawiamy nowy dział naszego bloga - Porady - w którym zamierzamy publikować artykuły mające na celu ułatwienie dodawania treści w ISP. Przedstawimy także najnowsze trendy zarządzania stroną, w tym porady prawnedziennikarskiemarketingowe oraz inne, płynące z propozycji czytelników. 

Chcielibyśmy, aby nasze doświadczenie pomagało Państwu tworzyć dopracowane i przyciągające wielu odwiedzających strony. Jesteśmy przekonani, że również ci, którzy nie korzystają jeszcze z ISP, znajdą tutaj coś dla siebie.

Poniżej prezentujemy pierwszy artykuł z tej serii.


Jeśli chcemy, by tekst wyświetlany na stronie internetowej wyglądał ładnie i był przyjazny dla czytelnika, musimy pamiętać o kilku zasadach.

Krój czcionki, jej rozmiar i interlinia oraz kolor tekstów i linków zostały określone w projekcie strony i są to elementy, których nie zaleca się zmieniać. Należy pamiętać, że zmiana czcionki przy każdym tekście wprowadza wrażenie chaosu i nie zachęca do ponownych odwiedzin.

Nie zaleca się też wprowadzania do tekstu różnych kolorów – jeśli jest taka potrzeba, warto pilnować, żeby to był jeden kolor i najlepiej ten sam we wszystkich tekstach na stronie.

Do wyróżnień w tekście można z powodzeniem używać pogrubionej lub podkreślonej czcionki, a do wprowadzania cytatów – kursywy. Pismem pochylonym możemy również oznaczać tytuły, z wyjątkiem tytułów prasowych, które zawsze wyróżnione są za pomocą cudzysłowu.

W dłuższym tekście – jako wyróżnik – dobrze sprawdzają się wypunktowania. System daje możliwość dodania punktów zaczynających się od liczb albo od myślników, lub innych znaków, które sami możemy ustalić. Tego elementu można używać przy wszelkiego rodzaju wyliczeniach, jeśli nie chcemy, żeby zginęły w tekście.

Kolejnym elementem, jaki w układzie tekstu można zmieniać, jest wyrównanie. System daje nam możliwość równania do lewej strony, prawej, do środka lub wyrównania pełnego – jednocześnie do lewego i prawego marginesu.

To tyle na dziś. Zapraszamy do czytania kolejnych części naszego poradnika.