Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP

Dziękujemy siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej za miłe słowa. 

Mamy nadzieję, że nasza współpraca zawsze będzie satysfakcjonująca.

Z realizacją strony dla zgromadzenia można zapoznać się w portfolio.