Menadżer plików i multimedia

W tym artykule dowiesz się jak korzystać z menadżera plików oraz modułu multimedia, czyli jak dodawać filmy, tworzyć kategorie oraz kadrować zdjęcia.

Menadżer plików

Po zalogowaniu się do ISP mamy dostęp do wielu modułów, w zależności od posiadanego pakietu. Jednym z nich jest menadżer plików, który służy do zarządzania plikami wgrywanymi na serwer. Za jego pomocą możemy dodawać nowe pliki graficzne i muzyczne, które wyświetlają się w różnych miejscach na stronie internetowej a także pliki, które chcemy udostępnić do ściągnięcia. Możemy również tymi plikami zarządzać – zmieniać ich nazwy, kadrować oraz usuwać. Do sprawnego zarządzania plikami przydatne są kategorie, dzięki którym możemy grupować pliki wg przyjętych przez siebie kryteriów (np. osobno pliki graficzne, osobno mp3, osobno plakaty itp.)

Dodawanie plików

 

 
Nowy plik można dodać od razu przy tworzeniu aktualności (o tym tu) lub strony oraz bezpośrednio za pomocą menadżera plików. W tym przypadku nie będzie on jeszcze przypisany do konkretnego miejsca na stronie, ale będzie czekał na wykorzystanie go w przyszłości.

Żeby dodać plik klikamy na zielony przycisk "dodaj plik". Otwiera nam się okno, w którym należy wpisać tytuł, pod jakim chcemy, żeby plik został zapisany na serwerze, wybrać kategorię (o ile jakieś wcześniej utworzyliśmy) a także wybrać konkretny plik z komputera. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól uaktywni się zielony przycisk "zapisz". Po kliknięciu w niego plik zostanie zapisany na serwerze, a my przeniesiemy się do okienka, w którym będziemy mogli wykadrować dodane zdjęcie.

Kadrowanie zdjęć

Funkcja kadrowania zdjęć służy ustaleniu w jaki sposób mają się one wyświetlać w różnych miejscach na stronie internetowej. Nasze strony mają zakodowane trzy możliwe widoki: panoramiczny, tradycyjny oraz kwadrat.

Jaśniejsze pole podzielone na 9 prostokątów to obszar, który będzie się wyświetlał. Możemy go przesuwać oraz powiększać lub zmniejszać w zależoności od tego, czy chcemy wyświetlić na stronie większą część dodanego zdjęcia czy może tylko jakiś szczegół.

Kadrowanie zdjęć jest szczególnie ważne przy zdjęciach osób, gdy chcemy uniknąć efektu ściętej głowy.

Najczęściej wykorzystywanym kadrem jest kadr panoramiczny oraz tradycyjny.

Dodany plik w menadżerze wyświetla się w taki sposób: mamy miniaturkę zdjęcia, jego nazwę wpisaną przez nas (tu nazwy mogą się dublować, możemy umieścić wiele zdjęć o tytule "liście"), nazwę niepowtarzalną, generowaną przez system (np. liscie-1.jpg), zawierającą również rozszerzenie pliku oraz jego rozmiar.

Poniżej znajdują się jeszcze 4 zielone ikonki: "kadruj", "edytuj", "otwórz/pobierz" oraz "usuń". Za ich pomocą możemy zmienić kadrowanie już wgranych plików (przy czym należy pamiętać, że wtedy zmieni się sposób wyświetlania danego zdjęcia w każdym miejscu na stronie), można zmienić nazwę oraz kategorię a także usunąć plik z serwera pamiętając przy tym, że wiąże się to z jego usunięciem z każdej lokalizcji na stronie, gdzie był używany.

Kategorie

Kategorie służą do porządkowania plików według przyjętych wcześniej założeń – może to być grupowanie plików wg dat (często wykorzystywane przy galeriach zdjęciowych) lub wg typów plików (zdjęcia, mp3, pdf) albo wg przeznaczenia – osobna kategoria dla plików chóru, osobna dla ministrantów itp. Pomysłów na wykorzystanie kategorii jest wiele.

Żeby dodać nową kategorię klikamy na zielony przycisk "dodaj kategorię" i wpisujemy jej nazwę. Po dodaniu kategorii jej nazwa pojawi się po lewej stronie ekranu. Po najechaniu na kursorem na okienko z liczbą oznaczającą ilość plików w danej kategorii, rozwinie się okienko z dwiema możliwościami: edytuj i usuń. Za ich pomocą możemy zmienić nazwę lub usunąć całą kategorię.
Klikając na nazwę kategorii zmnieniamy sposób wyświetlania plików – pokazują się tylko pliki przypisane do wybranej kategorii.

Co ważne – kategorie można dodawać i edytować w każdym momencie i w każdym momencie można zmieniać kategorię danego pliku.

Multimedia

Ten moduł służy do zarządzania dodanymi na strone filmami. Działa podobnie jak menadżer plików – pozwala na przegląd wszystkich dodanych na stronę plików – zarówno dodanych bezpośrednio np. do aktualności (o czym więcej w poprzednim artykule) jak i dodanych za pomocą modułu multimedia.

Żeby dodać nowy film należy kliknąć "dodaj film" i w okienku, które się pojawi, wpisać link z YouTube, Vimeo lub RazemTV, a nastepnie zapisać. Tak dodany plik będzie widoczny w multimediach, ale nie będzie przypisany do żadnego miejsca na stronie.

Gdy projekt graficzny przewiduje wyświetlanie multimediów na stronie głównej, wtedy używamy gwiazdki znajdującej się przy tytule. Film zaznaczony gwiazdką będzie się wyświetlał dodatkowo w specjalnie przeznaczonym miejscu na stronie głównej.

Do multimediów również możemy zastosować różne kategorie, przy czym proces ich dodawania wygląda dokładnie tak samo, jak w przypadku menadżera plików.

W następnym artykule dowiecie się jak korzystać z modułu "ogłoszenia parafialne".