Moduł aktualności - cz. 1

czyli jak stworzyć nową aktualność

W tym artykule dowiesz się jak dodać aktualność, jak wprowadzić tytuł, podtytuł, kategorię, datę i podpis oraz w jaki sposób ustawić miniaturę danej aktualności lub powiązać aktualność z galerią.


Nową aktualność tworzymy w ISP za pomocą modułu "aktualności". Po kliknięciu na zielony przycisk z napisem „dodaj wpis”, otworzy się formularz wprowadzania treści.

Po lewej stronie znajdują się informacje podstawowe: tytuł aktualności (jeśli pole pozostanie puste wpis się nie zapisze), ewentualny podtytuł, kategoria, data i podpis.

Kategoria
Domyślnie aktualności mają jedną kategorię, ale jeśli wcześniej stworzyliśmy dodatkowe kategorie, to w tym miejscu należałoby wybrać kategorię, do której dany wpis będzie należeć.

 

Data
Domyślna data publikacji to data dnia, w którym wprowadzamy treść. Możemy wybrać dowolną datę która odpowiada dacie wprowadzenia artykułu lub jest terminem wydarzenia, które się odbyło lub dopiero się odbędzie. Datę możemy ustawić klikając na pole daty i wybierając z kalendarza odpowiedni rok, miesiąc i dzień.

Domyślnie w polu rok widoczny jest zakres do 10 lat wstecz i 10 lat w przyszłość względem wybranej daty - np. dla daty 14.10.2016 po kliknięciu w pole roku widzimy lata od 2006 do 2026, aby wybrać rok wcześniejszy niż 2006 lub późniejszy niż 2026 należy najpierw wybrać ten rok, a następnie jeszcze raz kliknąć w pole rok - pojawi się wtedy kolejne 20 lat do wyboru.

Wybór właściwej daty jest istotny, gdyż wszystkie aktualności są w archiwum szeregowane właśnie według dat.

Podpis
Pod polem wyboru kategorii znajduje się miejsce na podpis osoby, która daną aktualność wprowadziła. Jest on pobierany z profilu użytkownika, ale w tym miejscu można go edytować.

Wyróżnianie i dezaktywowanie
Trochę niżej natkniemy się na dwa znaczki: "ptaszka" oraz gwiazdkę. Zielony "ptaszek" oznacza, że aktualność jest aktywna. Jeśli tworzymy wcześniej tekst, którego nie chcemy w danym momencie jeszcze upubliczniać, możemy skorzystać z opcji chwilowego dezaktywowania danej aktualności i włączenia jej w odpowiednim czasie. Zaznaczona gwiazdka oznacza natomiast wyróżnienie aktualności i wyświetlenie jej w specjalnie przeznaczonym miejscu na stronie głównej.
 

Dodawanie miniatury
Poniżej znajdujemy sekcję zatytułowaną miniatura i zawierającą dwa przyciski: „wybierz zdjęcie” oraz „wybierz galerię”. Dzięki nim możemy do danej aktualności dodać jedno zdjęcie z menadżera plików (w tym z dysku jeżeli nie zostało wcześniej dodane) lub całą galerię, którą trzeba jednak wcześniej utworzyć (więcej o tworzeniu galerii w innym artykule). Ten wybór będzie miał wpływ na widok aktualności na stronie głównej, gdyż przy aktualności będzie wyświetlać się wybrane zdjęcie lub zdjęcie okładkowe wybranej galerii.

Po dokonaniu wyboru zdjęcia można również zdecydować (za pomocą przycisku „Miniatura w treści), czy miniatura ma być widoczna w tekście. Wybierajac obraz z menadżera plików istnieje możliwość skadrowania wybranego zdjęcia (za pomocą przycisku "Kadruj zdjęcie"), o czym będzie można przeczytać w jednym z następnych artykułów. 

Wybierając galerię w treści artykułu pojawi się zajawka galerii z linkiem do niej lub po zaznaczeniu opcji „Zdjęcia pod treścią wszystkie zdjęcia z galerii bezpośrednio pod treścią wpisu.

 

Po wprowadzeniu wszystkich treści należy zapisać wpis za pomocą zielonego przycisku "Zapisz". Po poprawnym zapisaniu wyświetlany jest widok listy wszystkich aktualności. Gdy edytujemy istniejący wpis dodatkowo możemy skorzystać z opcji "zaktualizuj"  po jej wybraniu formularz edycji nadal pozostaje otwarty natomiast zmiany zostają zapisane.

W następnym artykule będzie można znaleźć informacje dotyczące wprowadzania i formatowania tekstu aktualności, nagłówków oraz tworzenia hiperłączy.