Moduł aktualności - cz. 2

czyli jak sformatować tekst

W tym artykule dowiesz się jak wprowadzić i sformatować tekst aktualności, jak korzystać z nagłówków oraz jak wstawić tabelkę i hiperłącze.

W poprzednim artykule poświęconym modułowi „aktualności” skupiliśmy się na lewej stronie formularza, teraz czas na stronę prawą.

Okno wprowadzania tekstu przypomina na pierwszy rzut oka popularne edytory tekstowe.

Duże, białe pole przypominające kartkę papieru to pole w którym piszemy tekst aktualności. Możemy również wkleić gotowy tekst, za pomocą funkcji wklej z menu kontekstowego lub za pomocą skrótu klawiszowego ctrl+v, (niektóre przeglądarki nie obsługują menu kontekstowego edytora).

Niezwykle istotną sprawą dla formatowania tekstu jest rozróżnienie użycia przycisku enter oraz kombinacji shift+enter

Użycie samego przycisku enter przenosi nas do nowego wiersza i jednocześnie tworzy nowy akapit. Wiąże się to z większym odstępem, gdyż właściwości tekstu zostały tak zaprogramowane, że między akapitami tworzy się automatycznie odstęp. Ma to również wpływ na wygląd tekstu, a zwłaszcza na kwestie związane z wyrównaniem.
Użycie natomiast kombinacji shift+enter przenosi nas do nowej linii nie tworząc akapitu. Różnicę można zauważyć w tym akapicie. Po słowie "wyrównaniem" została użyta kombinacja shift+enter. Kolejne zdanie znalazło się w nowej linii, ale cały czas tekst znajduje się w obrębie tego samego akapitu.

Ponad polem tekstowym znajdują się ikonki służące do przekształcania wprowadzonego tekstu.

Patrząc od góry mamy przycisk „wstaw plik” oraz „wstaw film” - służące do wstawiania multimediów do tekstu, o czym szerzej będzie w następnym artykule.

Formatowanie tekstu


Akapit
– rozwijane pole pozwalające wybrać styl formatowania zaznaczonego tekstu. Mamy do dyspozycji tekst akapitowy, nagłówek 1, nagłówek 2, nagłówek 3. Są one wcześniej zaprogramowane z uwzględnieniem używanych na stronie czcionek. Poszczególnych nagłówków możemy używać chcąc wyodrębnić w tekście tytuły lub śródtytuły albo podkreślić bardzo ważne informacje. Nie stosujemy ich do tekstów dłuższych niż 1 linijka tekstu, w przeciwnym wypadku wpływa to negatywnie na czytelność i atrakcyjność wizualną czytanego tekstu.

Bpogrubianie zaznaczonego tekstu,
I kursywa, czyli pochylenie,
Upodkreślenie,
ABCprzekreślenie zaznaczonego tekstu.

Edycja układu bloku tekstowego (kolejno od lewej): wyrównanie do lewej, do środka, do prawej oraz do lewej i prawej jednocześnie

Dalej mamy możliwość zmiany rozmiaru czcionki oraz wypunktowanie i numerowanie. Klikając na małą strzałkę po prawej stronie możemy wybrać styl wypunktowania lub rodzaj numerowania.

Za pomocą kolejnych ikonek możemy stworzyć lub cofnąć wcięcie akapitowe w tekście.

Strzałka w lewą i prawą stronę pozwala na cofnięcie zmiany lub ponowienie cofniętej czynności.

Hiperłącze


Za pomocą ikonki „łańcucha” możemy stworzyć hiperłącze, czyli link do treści w zasobach Internetu. 
Po zaznaczeniu tekstu, który ma przenosić nas do konkretnego miejsca w sieci oraz kliknięciu w ikonę hiperłącza otworzy się okno, w którym wpisujemy adres. Link do strony – miejsce na naszej stronie, do którego chcemy skierować czytającego; URL linka – link w sieci. Możemy wybrać, czy nowa treść ma otworzyć się w tym samym oknie przeglądarki czy ma się otworzyć nowe. Ikonka rozłączonego łańcucha usuwa stworzony wcześniej link.
 
Ikona drzewka służy do edycji obrazków, o czym również szerzej w następnym artykuleIkonka HTML to podgląd tekstu w htmlu. Kolejne dwie ikonki służą do zmieniania kolorów – samego tekstu lub zaznaczania pola z tekstem. Szczerze mówiąc – odradzamy korzystania z tych funkcji lub używania ich w minimalnym zakresie.

 

Tabela


Po kliknięciu na ikonkę „wstaw tabelę” otwiera się nam okienko, w którym wybieramy ilość kolumn i wierszy oraz możemy ustawić dodatkowe opcje, jak np. ramka, wyrównanie lub nagłówek tabeli.

Po wstawieniu tabeli w pole tekstowe aktywują się ikonki służące do formatowania tabeli. Po kliknięciu w ikonkę „właściwości wiersza” otworzy się okienko, w którym możemy ustawić wyrównanie poziome i pionowe oraz wysokość.

Po kliknięciu w ikonkę „właściwości komórki” otworzy się okno służące do formatowania zaznaczonej komórki w tabeli.


Kolejne ikonki to „wstaw wiersz powyżej”, „wstaw wiersz poniżej”, „usuń wiersz” oraz „wstaw kolumnę przed”, „wstaw kolumnę po” i „usuń kolumnę”.

Za pomocą dwóch ostatnich ikonek, przedstawionych na grafice, możemy scalić lub podzielić połączone komórki.

Inne możliwości formatowania

Dalej mamy możliwość wstawienia poziomej linii, co jest przydatne, gdy chcemy w sposób wizualny oddzielić od siebie treści publikowane w obrębie jednej strony, „gumka” wymazuje formatowanie, zarówno to, którego dokonaliśmy sami jak i formatowanie przeniesione np. przy kopiowaniu tekstu z innego edytora.

x2 pozwala stworzyć indeks dolny a x2 indeks górny.

Znak omega przenosi nas do okienka wyboru niestandardowego znaku, natomiast buźka pozwala wstawić emotikonę do tekstu.

Ikonka przedstawiająca drukarkę oznacza opcję drukuj, a ostatnia, z ekranikiem, przełącza nas w tryb pełnoekranowy i pozwala z niego powrócić.

 

W następnym artykule będzie można znaleźć informacje na temat wstawiania plików do tekstu: zdjęć, plików do pobrania, filmów oraz plików mp3.